Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Tungmetaller i asken

Siderne "Genfinding 1 og 2" er en sammenhæng, der beskriver, hvordan tungemetaller og næringsstoffer fra flis ender i asken efter forbrænding. Da slam ikke må spredes med asken, indregnes slammet ikke.

Der er tungmetaller alle vegne, og de udgør først et problem, når koncentrationerne bliver "unaturligt" høje som ved en tungmetalforurening.

Der er tungmetaller i træer (og derfor også i flis), fordi træerne optager tungmetallerne fra jorden. Der er også et vist indhold af tungmetal i den jord, der følger med flisen ud af skoven. Koncentrationerne er dog meget små.
Når flis brændes, kommer tungmetallerne til at udgøre en forholdsmæssig større andel af asken, fordi der kun er ca. 2% aske ifht. flis (tør aske/tør flis).
På figuren herunder ses genfindingsprocenterne for tungmetaller. Med genfindingsprocenterne menes, hvor stor en andel af det indfyrede som kan genfindes i asken. Den mængde stoffer vi fandt i hhv. slamtørstof og slamvand er ikke medregnet for asken, idet slammet ikke må blandes med asken.

Vi har set et eksempel på, at krom (Cr) er tilstede i asken med mere end 100 % ifht. det indfyrede. Det kan enten skyldes usikkerhed ved analyse af de meget lave koncentrationer eller korrosion af ristelementerne i fyrboksen. Bly (Pb), silicium (Si) og bor (B) er tilstede i flisen i så lave koncentrationer, at analyseresultaterne ikke er pålidelige. Derfor kan der ikke angives en genfindingsprocent for disse stoffer.


Båndfilter med slam.
Værd at vide...
Kondensatslam har en forholdvis høj koncentration af tungmetal.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".