Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Kort gennemgang af bioaskebekendtgørelsen

Bioaskebekendtgørelsen regulerer brugen af aske fra biobrændsler, så asken kan bruges til gødningsformål på marker og i skove, uden at det medfører uønskede effekter på arealerne.

-Asken skal stamme fra godkendte biobrændsler.
-Asken skal analyseres for en række stoffer, herunder tungmetaller, og må kun spredes, hvis niveauerne er inden for rammerne.
(Rammerne er beskrevet under "Grænseværdier")
-Aske, der skal spredes i skove, skal overholde kravet til ledningsevne.
-En evt. hærdning afsluttes med en måling af ledningsevnen, som skal være tilstrækkeligt lav.
-Doseringen afhænger af indholdet af cadmium, kalium og fosfor.
-Der må maksimalt spredes 3 tons asketørstof pr. hektar tre gange på 75 år i skove.
-Der må maksimalt spredes 5 tons asketørstof pr. hektar pr. 5 år på marker.
-Der skal skiltes med advarsler mod plukning af bær og svampe, hvis spredningen sker i bær/svampe sæsonen.

Elementerne i bioaskebekendtgørelsen behandles hver for sig på de efterfølgende sider.

Værd at vide...
Bioaske er en oplagt måde at bringe næringsstoffer tilbage på produktionsarealerne.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".