Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Effekter af askespredning

Ved kemisk analyse af skovbunden (O-horisonten) og jorden i hhv. 0-10, 10-75 og 75-90 cm's dybde kan vi sige noget om, hvor stofferne i asken bliver af, og hvilke andre kemiske effekter askespredningen har haft. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Hovedkonklusionerne er:


- Spredning af aske hæver skovbundens pH-værdi, så den bliver mindre sur. Effekten kan sammenlignes med kalkning, som man gør på landbrugsjord og har gjort i svenske skove. Kalkning modvirker den forsuring, som bl.a. luftforureningen har medført.

- En lidt højere pH-værdi medfører, at evnen til at binde og frigive næringsstoffer i skovbunden forbedres. Når pH-forøgelsen kommer fra aske, vil nogle af askens næringsstoffer blive bundet på de "ledige" pladser.


- Skovbundens indhold af cadmium øges. Dette gælder dog ikke ved spredning af bundaske eller pelleteret aske. Det tilførte cadmium vaskes kun i meget ringe grad længere ned i jorden, og asken har ikke ændret koncentrationen af cadmium i jordvandet. Betydningen af cadmium-koncentrationen i skovbunden for planter og dyr kendes ikke, men generelt er cadmium et skadeligt tungmetal. Hvor længe cadmium-koncentrationen er om at falde tilbage til det oprindelige niveau vides ikke.


- Bundaske ser ud til at binde Na, Mn og Mg stærkere i askepartiklerne end flyveaske. Derfor frigives flere af disse stoffer i skovbunden i  forsøgsparcellerne, hvor der er spredt bundaske. I hvilken grad stofferne frigives til gavn for træerne vides ikke.

- Generelt kan det siges, at størstedelen af de tilførte stoffer bindes i det øverste organiske lag/skovbunden. Langt færre stoffer vaskes ned i mineraljorden. Udvaskningen af stoffer er ubetydelig, dog med undtagelse af kalium (K) og natrium (Na), som findes i en letopløselig form i flyveaske.

Jordbundsprofil
Værd at vide...
Stofferne fra aske bindes i skovbunden, udvaskningen er minimal.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".