Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Træernes farve er vigtig

På denne side vises, hvordan askespredningen påvirker juletræernes farve. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Det er afgørende, at juletræer har den rigtige grønne farve. Kvælstof er en vigtig parameter for farven, men forsøget med askegødning viser, at der er andre parametre.
På siden "Feltforsøg" ses tilførslen af næringsstoffer i de første to forsøgsår. De sidste to forsøgsår modtog askeparcellerne gødning i standard-dosering. Farve vurderes på en skala: 0 (rød), 4 (mellem-grøn), 8 (meget mørkegrøn).
Især aske/gylle 1 og 2 overrasker ved at have en fin farve hele forløbet igennem på trods af, at kvælstoftilførslen er betydeligt mindre end binadan 1 og 2 samt NPK.
Den rene aske uden kvælstof ligger ikke overraskende i bunden af farveskalaen. Den overrasker dog i sidste forsøgsår, hvor den igen modtager kvælstofholdig gødning. Træerne ender med at have en grønnere farve end både binadan 1, NPK og aske/gylle 1.
Forsøget viser, at juletræernes farve ikke kun hænger sammen med kvælstoftilførslen, og at en dårlig farve kan rettes op inden salgsåret. Aske/gylle gødningerne viser overraskende gode resultater mht. farve.


Gren fra træ der mangler kvælstof.
Værd at vide...
Aske/gylle viser overraskende gode resultater mht. nålefarve.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".