Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Aske og arbejdsmiljø

Der findes så vidt vides ingen regler, der direkte dikterer, hvordan aske skal håndteres i forhold til arbejdsmiljø. Det er derimod et krav at ethvert firma/værk beskriver dets håndteringsregler i arbejdspladsvurderingen (APV'en). Der er tre vigtige forhold ved aske, der kræver opmærksomhed i denne forbindelse. Det ene er askens meget høje pH. Det andet er risikoen for, at asken støver. Det tredje er askens indhold af tungmetal.

Aske er stærkt basisk, hvilket tydeligt fornemmes, når man arbejder med aske. Base-effekten mærkes først, når asken er våd. Den våde aske opløser hud, så fingrene først føles glatte. Når huden tørrer kan skaden ses som meget tør hud eller direkte død og løsnet overhud. Forløbet er det samme som kan opleves ved arbejde med fx mørtel.
Tør aske, især flyveaske, støver meget. Den mindste luftbevægelse hvirvler aske op. Det sker fx, når lågen på en container åbnes. Støvet sætter sig på huden, i øjnene, i næsen og i lungerne. Når støvet bliver fugtigt, som fx ved slimhinderne, begynder base-effekten. Luftvejene/ lungerne er følsomme overfor støv.

Tungmetallerne i asken er måske kun et teoretisk problem, men al omgang med tungmetaller skal ske med forsigtighed. Det betyder bl.a., at indtagelse af mad og drikke i forbindelse med askehåndtering er uheldig, idet man derved kan komme til at spise aske.


Forholdsreglerne er, at al kontakt med aske sker med gummihandsker og med åndedrætsværn (P3). Desuden er indtagelse af mad og drikke forbudt i forbindelse med askearbejde. Vask altid hænderne grundigt efter arbejdet. Kommer der aske på huden, bør huden holdes tør indtil grundig afvaskning.
Værd at vide...
Aske kan opløse huden. Der findes basebestandige handsker til murere, som også kan bruges til håndtering af aske.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".