Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Brug ikke aske i køkkenhaven

Gamle haveråd beskriver, hvordan asken fra brændeovnen kan gøre nytte i haven. Rådene skyldes erfaringer med den gavnlige gødskningsvirkning af asken, pga. dens indhold af nærringsstoffer. Hvis man har planter, der ynder basisk/kalk-rig jord, er askens høje pH-værdi også en fordel.
Generelt bør man dog bruge aske med forsigtighed eller slet ikke. Ulempen ved asken er tungmetalindholdet, men både overgødskning og pH-svidninger kan også være et problem.

Det helt store problem opstår, når asken bruges til gødskning af spiselige afgrøder. Det gælder alle etårige afgrøder, men også bær og sandsynligvis også frugt. Askens indhold af tungmetaller optages af planterne sammen med næringsstofferne og bliver fordelt i hele planten. Derved får grøntsager, krydderurter, bær og frugter et uønsket indhold af tungmetaller - især cadmium, som er yderst sundhedsskadeligt ved indtagelse.
Når asken anvendes som gødning i parker eller haver, må man dosere forsigtigt. Hvis bioaskebekendtgørelsens doseringsregler overføres til haver, svarer det til en maksimal tilførsel af aske på 12 gram pr. kvadratmeter pr. år. Bioaskebekendtgørelsen omfatter ikke anvendelsen af brændeovnsaske i private haver.
Brændeovnsaske bør dog lægges i skraldespanden sammen med husholdningsaffaldet, eller afleveres på genbrugsstationen efter lokale anvisninger.
Værd at vide...
Aske fra pillefyr og brændeovne bør afleveres på genbrugsstationen eller puttes i skraldespanden.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".