Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Resultater fra forsøg

Der er sket ganske meget med Bredals tallerkenspredere gennem årene. Det afgørende er, at der på nutidige vogne er mulighed for indstilling af tallerknerne, så spredebilledet er afstemt forholdene i skove. På ældre vogne er tallerknerne fastmonterede.

Der er udført forsøg med spredning af aske i skov med en ny Bredal tallerkenspreder. Resultaterne dokumenterer, at hærdet aske kan spredes rimeligt jævnt i skove.

Nedenstående resultat er fremkommet ved at sprede aske ved de røde markeringer og opsamle aske ved de blå markeringer. 

Den lave dosering skyldes, at tørstof-indholdet ikke var kendt under forsøget.

Værd at vide...
Tallerkensprederen kan justeres, så sprederetningen afstemmes efter sporbredden.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".