Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Det løber rundt

30 mio. kr. er den estimerede omkostning for deponi og transport af al flisaske produceret i Danmark. Prisen pr. ton varierer en del fra værk til værk men ligger generelt mellem 700 og 1000 kr. pr. ton. De penge kan bruges bedre.
Den overordnede tanke med askerecirkulation er, at de penge, der i dag bruges på transport og deponi, bliver kanaliseret om til transport og evt. hærdning og spredning af asken. De præcise vilkår må forhandles lokalt, men der skulle være penge til, at værket sparer lidt i forhold til deponi. Vi vurderer, at værket ender med at bruge 5-600 kr pr. tons aske. Skovejeren modtager penge og aske. Til gengæld for at hærde, opbevare og sprede asken. Kan værket levere aske, der ikke skal hærdes, og kan skoven sprede asken løbende, er hærdning og opbevaring unødvendigt.
For at beregne økonomien i askespredning skal man kende kapaciteten: spredt aske pr. time.

Der findes kun meget få danske erfaringer, og de varierer en del afhængigt af terrænet og afstanden fra stakken til bevoksningen, men tommelfingerreglen er 4-7 tons i timen.

Som det ses, er der mange variable, der bestemmer økonomien i askespredning. Om en aftale ender på nul eller over nul afhænger af de lokale forhold, men der er eksempler på, at der bliver et lille overskud til alle parter. Skovejere kan være glade for et evt. lille overskud, men den afgørende gevinst er forbedrede dyrkningsforhold i skoven.
Desværre er askens effekt på tilvækst og vitalitet stadig dårlig belyst.

Værd at vide...
Både værk, vognmand, skovejer og evt. entreprenør kan tjene en smule.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".