Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Næringsstofferne er i asken

Siderne "Genfinding 1 og 2" er en sammenhæng, der beskriver, hvordan tungemetaller og næringsstoffer fra flis ender i asken efter forbrænding. Da slam ikke må spredes med asken, indregnes slammet ikke.

Skov og Landskab har udført et stort forsøg på Ebeltoft Varmeværk, for at undersøge i hvilken grad næringsstofferne fra flisen kan genfindes i asken. Forsøget omfattede prøvetagning og vejning af flisen, der blev brændt på værket. Samtidig blev al flyve- og bundaske vejet og analyseret. Kondensatet blev ligeledes vejet og analyseret. Den eneste fraktion der ikke indgik i forsøget, var røggassen.
Det overordnede resultat var, at størstedelen af næringsstofferne fra flisen kan genfindes i asken. Undtagelsen er de mest vandopløselige stoffer som kalium og svovl, disse findes i kondensatvandet, og kulstof som forsvinder sammen med kvælstof gennem skorstenen. Fordelingen mellem bund- og flyveaske varierer meget fra værk til værk, men det forventes, at den samlede genfinding er nogenlunde konstant.
Med andre ord: Forsøget har vist at størstedelen af de næringsstoffer, som tages ud af skoven med flis, ender i askecontaineren. Derfor er spredning af aske, på de arealer som producerer flis, en oplagt form for recirkulering og bidrager til en mere bæredygtig produktion.

I princippet burde asken doseres, så den fjernede mængde stoffer blev erstattet. Ved en askeprocent på 2% og en genfinding på 80% i gennemsnit, burde der altså spredes aske i en mængde, der svarer til 2%/0,8%=2,5% af flisproduktionen på et areal. I praksis følges bioaskebekendtgørelsens regler for dosering.


Indsamling af flyveaske.
Værd at vide...
De fleste af de næringsstoffer, som er i flisen, ender i askecontaineren.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".