Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Der er et varierende indhold af dioxin i flisaske

Dioxin er en stærk miljøgift, som dannes under forbrænding af organisk materiale med et indhold af Klor.
Da dioxinanalyser er dyre er datamaterialet begrænset. Her gives en teknisk forklaring på dioxinopgørelse og -resultater.

Dioxinkoncentrationen i danske flisaskeprøver er relativt høje sammenlignet med asker fra danske halmfyrede varmeværker. De gennemsnitlige dioxinkoncentrationer er 24 ng/kg I-TEQ (min: 0,02, maks.: 74 ng/kg I-TEQ) for træflisaske og 3,7 ng/kg I-TEQ (min: 0,2, maks.: 12 ng/kg I-TEQ) for halmaske (Hansen et al., 2004).


Dioxinkoncentrationerne varierer ligesom næringsstof-, tungmetal- og PAH-koncentrationerne relativt meget mellem de forskellige askeprøver, som det fremgår af tabellen her under.
Koncentrationen af dioxin er givet som hhv. WHO-TEQ og I-TEQ. TEQ står for ”toxicitetsækvivalenter” og er en størrelse, der angiver et stofs samlede giftighed i forhold til stoffets indhold af forskellige dioxiner, der hver for sig har forskellig giftighed. WHO-TEQ betegner toxicitetsækvivalenter jf. standard fra World Health Organisation, og I-TEQ betegner ”internationale toxicitetsækvivalenter”. Forskellen mellem WHO-TEQ og I-TEQ er, at ’giftigheden’ er fastsat til forskellige størrelser i de to systemer for nogle af dioxinerne.


Til sammenligning er koncentrationen af dioxin i jord uden for byzonen under 1,2 ng/kg I-TEQ, mens den i byzonen i belastede områder kan komme op over 10 ng/kg I-TEQ; Ved Nyboder og ved Tiøren på Amager er der f.eks. målt koncentrationer mellem 15 og 20 ng/kg I-TEQ (Vikelsøe, 2003).

Til yderligere sammenligning er den gennemsnitlige koncentration af dioxin i 11 kompostprøver 4,3 ng/kg I-TEQ (min: 0,5, maks.: 16 ng/kg I-TEQ. De 11 prøver var sammensat af 7 prøver af forskellig havekompost, 3 prøver fra forskellig kommunal kompost og 1 kompostprøve fra en jordforbedringsvirksomhed). Dioxinkoncentrationen i spildevandsslam er i samme størrelsesorden som for komposten (Vikelsøe, 2003).

Der findes ikke på nuværende tidspunkt danske eller svenske grænseværdier for spredning af dioxin med flisaske i skovene. I Østrig er grænseværdien for dioxinkoncentrationen i aske, der skal spredes i skov, sat til 100 ng/kg I-TEQ (Samuelsson og Staaf, 2005).
Tabel: Antallet af prøver (N), gennemsnitskoncentrationen, min. og maks. koncentrationer samt standardafvigelse (Std. afv.) for WHO-TEQ (toxicitets-ækvivalenter jf. standard fra World Health Organisation) og I-TEQ (Internationale toxicitets-ækvivalenter). Se teksten for en mere uddybende forklaring af disse parametre. Tabellen er gengivet fra Callesen et al. (2004a). TS=tørstof.
Værd at vide...
Der er tegn på, at flisaske indeholder relativt meget dioxin, som er yderst skadeligt.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".