Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Beskrivelse af feltforsøg med juletræer

På denne side beskrives et feltforsøg med askespredning i en juletræsbevoksning. På siderne "Jordvand 1 og 2", "Farve", "Højde" og "Vitalitet" vises resultater fra forsøget.

Hos en midtjysk juletræsdyrker er der som et led i en større undersøgelse udført forsøg med spredning af aske. Forsøget havde to hovedformål. Dels skulle udvaskningen dokumenteres, dels skulle juletræernes respons på asken analyseres.

Forsøget er anlagt med fire forskellige aske-behandlinger, som er gentaget i tre forsøgsparceller. Hver parcel er udstyret med tre jordvandssugere, der suger vand fra 90 cm dybde op i en flaske. Desuden indsamles data for nedbør, temperatur, gennemdryp, vind og jordfugtighed. Der foretages vurdering af en lang række parametre for at beskrive juletræernes vækst og kvalitet. Endelig udtages prøver af jordbunden i forskellige dybder.

De fire behandlinger er:
-(aske). Ren aske spredes om foråret. Ingen efterårssprednng.
-(aske/gylle 1) Aske og gyllefibre (1200 kg tørstof/ha) spredes om foråret. Der efterårsspredes NPK.
-(aske/gylle 2) Aske og gyllefibre
(1500 kg tørstof/ha) spredes om foråret. Der efterårsspredes 1,5 x NPK.
-(aske/gylle +N) Aske og gyllefibre (1500 kg tørstof/ha) spredes om foråret. Der efterårsspredes 1,5 x NPK+1,5 x ekstra N.

Askebehandlingerne blev udført parallelt med behandlinger med binadan og NPK. Her under ses en tabel med de tilførte stoffer i de behandlinger, som omtales her.

For alle behandlinger med aske gælder det, at asken blev tilført de to første år af forsøget. Derefter blev der tilført NPK eller binadan. De tilførte mængder er derfor opgjort efter 2. år.

For yderligere detaljer om forsøget henvises til forsøgsrapporten, som findes under "artikelsamling". (efter nov. 2012)


Spredning af aske og gylle med hånden.
Værd at vide...
Aske er muligvis et billigt supplement til traditionelt juletræsgødning.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".