Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Koncentrationen af tungmetaller i jordvand under juletræer

I sammenhæng med "Jordvand 1" vises koncentrationen af kobber (Cu) og zink (Zn) i jordvandet under juletræs-forsøgsparcellerne i Ry. Bemærk at enheden på de to figurer er forskellig. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Kobber (Cu) og Zink (Zn) i jordvandet kan sammenlignes mellem de gødningsbehandlinger, der er udført i juletræsbevoksninger og med grænseværdierne for drikkevand.
For kobber (Cu) findes en meget lav koncentration under binadan-parcellerne, en lidt højere under NPK-parcellerne. Aske og aske/gylle ligger omtrent på niveau med kontrollen. Alle koncentrationer er betydeligt under grænseværdien for drikkevand.
For zink (Zn) er der målt samme lave niveau under Binadan, aske, aske/gylle 2, aske/gylle+N og kontrollen, men et noget højere niveau under NPK og aske/gylle1-behandlingerne. Alle koncentrationer er meget langt fra grænseværdierne.

Grænseværdien for kobber (Cu) i drikkevand er 1000 mikrogram pr. liter og for zink (Zn) 3-5000 mikrogram pr. liter.

Konklusionen er, at aske ikke medfører øget koncentration af kobber og zink i jordvandet.


Juletræ gødsket med askepiller.
Værd at vide...
Aske medfører ikke øget koncentration af kobber og zink i jordvand under juletræer.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".