Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Topskudshøjden skal være tilpas

På denne side vises, hvordan askespredningen påvirker juletræernes topskudshøjde. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Topskuddet viser årets vækst, men må ikke være for højt. Bliver topskuddet for højt betyder det, at knopperne til næste års sidegrene afsættes med for stor afstand til grenkransen neden under. Er der mere end 40 cm mellem grenkransene, deklassificeres træerne. Topskuddet skal altså være "tilpas".

Det overordnede resultat var, at træerne, der blev gødet med NPK, vokser lidt for meget, mens træerne, der får aske uden kvælstof vokser for lidt. Resten af resultaterne ligger meget tæt, og viser en tilpas vækst mellem 30 og 40 cm. Det er bemærkelsesværdigt, at de træer, der voksede mindst de første 3 år af forsøget, viser den største vækstforsøgelse i år 4. Det ser ud til, at træerne i aske/gylle 1-behandlingen vokser relativt lidt i år 3, men da der er tilført traditionel gødning i år 3 og 4 må den ringe vækst skyldes andre ting.Værd at vide...
Gødning uden kvælstof medfører ringe vækst. Aske og binadan mødfører samme vækst trods uens kvælstofindhold.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".