Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Udvaskningen fra juletræsforsøg - kalium

I lighed med resultaterne for udvaskning af kvælstof på siden "Kvælstof" kan der laves en figur med udvaskningen af kalium, K. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".
Kalium er et livsvigtigt næringsstof for planter og er et af de tre stoffer i NPK-gødning. Kalium udvaskes nemt til grundvandet, hvor det er uønsket at have for høje stofkoncentrationer.

Den samlede udvaskning over de to år forsøget forløb ses i tabellen:
Det ses, at gylle/aske 1 ligger bemærkelsesværdigt højt, Binadan og NPK ligger lige højt og kun marginalt højere end de resterende tre askebehandlinger.

På nedenstående figur, kan vi se på udvaskningen over tid. Der er store udsving. De to spidser skyldes udvaskningen om vinteren, mens lav-punkterne skyldes sommertørke, hvor transporten med jordvandet er meget begrænset. Forløbet af NPK er ens med aske, aske 2 og aske/gylle+N, aske 2 og binadan er ens og aske og aske/gylle+N er ens. Resten af de parvise sammenligninger er forskellige.

Man kunne godt forvente at aske medførte en stor udvaskning af kalium. Der ses tendens til det i den første top, hvor Aske/gylle 1 og 2 samt NPK opnår et relativt højt niveau. Ellers beviser forsøget, at udvaskningen af kalium fra arealer, der er gødet med aske, ikke er markant højere end fra arealer, der gødes med binadan eller NPK.Et lysimeter til indsamling af jordvand.
Værd at vide...
Askegødning medfører ikke mere udvaskning af kalium end binadan og NPK.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".