Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Koncentrationen af tungmetaller i jordvand under juletræer

I sammenhæng med "Jordvand 2" vises koncentrationen af Cd, Cr, Ni og Pb i jordvandet under juletræs-forsøgsparcellerne i Ry. Bemærk at enheden på de to figurer er forskellig. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Koncentrationen af tungmetaller i jordvand er en vigtig parameter for miljøpåvirkningen. Af samme grund findes der grænseværdiger for tungmetalkoncentrationen i drikkevand. Her skal vi sammenligne resultaterne fra jordvandet under en juletræsbevoksning på tidligere agerjord med drikkevandsgrænseværdierne og sammenligne kontrolparcellerne med de parceller, der gødes med hhv. binadan, NPK, aske og aske/gylle.

For cadmium (Cd) er koncentrationen meget lav under kontrollen og betydeligt højere for binadan-, NPK- og askebehandlingerne. Der er dog ingen af tallene, der komme i nærheden af grænseværdien for drikkevand.
For krom (Cr) ligger kontrollen, binadan og aske på samme niveau, mens NPK og aske/gylle ligger lavere. Alle resultater er meget langt fra grænseværdien.
For nikkel (Ni) ligger alle behandlinger på nær aske/gylle+N marginalt højere end kontrollen, men meget langt fra grænseværdien.
For bly (Pb) ligger NPK langt højest, binadan er lidt højere end kontrollen, mens de andre behandlinger ligger på niveau med kontrollen. Alle koncentrationer er langt under grænseværdien.


Grænseværdier for tungmetaller i drikkevand (tapsteder):Konklusionen er, at aske- og aske/gylle-behandlingerne ikke medfører en højere koncentration af tungmetaller i jordvandet end binadan og NPK, snarer tvært i mod. Ingen af koncentrationerne er i nærheden af grænseværdierne for drikkevand.
Værd at vide...
Aske anvendt i juletræsbevoksninger medfører ikke en højere koncentration af tungmetaller i jordvandet.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".