Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Udvaskningen fra juletræsforsøg - kvælstof

I lighed med resultaterne for udvaskning af Kalium på siden "Kalium" kan der laves en figur med udvaskningen af Kvælstof, N. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Udvaskningen af stoffer fra dyrkningsarealer er en vigtig miljøparameter. Udvaskningen fra forsøget er beregnet ved at kende koncentrationen af hvert stof i jordvandet, samt mængden af jordvand. Tilsammen giver de to datasæt mulighed for at beregne hvor mange kg stof, der udvaskes.
På figuren her under vises udvaskningen af Kvælstof, N. Nederst ligger det felt, der kun modtog aske uden kvælstof. Øverst, med den største udvaskning, ligger felterne med Binadan, NPK eller aske/gylle+ekstra kvælstof.
Bemærk, at feltet Aske/gylle 2, som får tilført en del kvælstof, medfører relativt lidt udvaskning. Udvaskningen kan sammenstilles med juletræskvaliteten, hvorved produktion og miljøeffekt kan vurderes.


Nedgravet kasse med flasker til jordvand.
Værd at vide...
I dette forsøg udvaskes der mest kvælstof fra binadan, NPK og aske/gylle med ekstra kvælstof.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".