Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Flisning giver øget udtag af næringsstoffer

Tilførsel af plantetilgængelige næringsstoffer sker dels ved forvitring i jordbunden, dels som deposition fra luften. I Danmark er tilførslen af kvælstof fra luften som regel rigelig til at dække skovtræernes behov. De andre næringsstoffer kan tilføres ved at sprede flisaske. Næringsbehovet hos juletræer er langt større, da de vokser hurtigt og der stilles krav til nålenes farve.

Energitræ er efterhånden blevet et meget vigtigt produkt i de danske skove. Energitræ leveres enten som flis eller rundtræ til flisning. Energitræ i denne opgørelse indkluderer ikke brænde. I 2009 endte 27% af løvtræshugsten og 49% af nåletræshugsten som energitræ (Dansk Skovforening, SKOVEN 12/10).

Især den del af energitræet der leveres som flis er historisk set en ny driftsform. Det er relativt nyt, at grene, kviste og evt. blade/nåle fjernes fra skoven i større stil. Flis indeholder langt flere næringsstoffer end rundtræ. Det hænger sammen med at næringsstofferne er bundet i barken og træets vækstpunkter og kun i mindre grad i selve veddet.

Planlægges driften, så der indlægges en tørringsperiode mellem hugst og flisning, tabes størstedelen af nålene og en del af næringsstofferne i kvistene udvaskes. Men flisen indeholder stadig mere næring end den tilsvarende mængde rundtræ.

Den øgede eksport af næringsstoffer ved flisproduktion har især betydning ved gentagne udtag af flis på næringsfattig jord.


Værd at vide...
I 2009 blev der hugget 800.000 kubikmeter flis (fastmasse) i danske skove.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".