Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Skader på mosset

Skov & Landskab har udført et forsøg for Miljøstyrelsen med det formål at beskrive forskellige askers påvirkning af mosserne i skovbunden.
Forsøget udføres på sandet jord ved Silkeborg. Der spredes 3 ton/ha af hhv. hærdet/uhærdet flyveaske fra Ebeltoft og fra Trustrup varmeværk. Desuden spredes askepiller af flyveaske. Til sammenligning laves et felt uden behandling. Det er i alt 6 felter, som gentages i tilfældig rækkefølge 3 gange forskellige steder i skoven.

Askerne adskiller sig mht. ledningsevne. Herunder ses ledningsevnen på asken i hver behandling. Enheden er mS/m. (se mere om ledningsevne under faneblad "Regler" side "hærdningstest".)Figuren herunder viser den gennemsnitlige fordeling af sunde, gule, brune og døde mosser.
Behandlingsnumrene bruges i figuren her under.

Det overordnede resultat er, at frisk, uhærdet aske medfører øjeblikkelig svidning af mosset, så planterne dør. De hærdede asker medfører små svidninger og plantedød i begrænset omfang. Askepiller medfører ikke svidninger. Billeder fra forsøget kan ses på siden "Mosfoto".Aske på mos.
Værd at vide...
Mosser optager vand og næringsstoffer gennem bladene, rødderne bruges kun til fastholdelse. Derfor er mos følsomt for aske.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".