Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Svampe og bær påvirkes af askespredning

Svampe har et netværk (mycelium) af mikroskopiske tråde (hyfer) i jorden. Svampe har en evne til at optage vand og stoffer fra jorden, der langt overstiger træernes evne. Af den grund har nogle træer og svampe udviklet et tæt samarbejde (synbiose), hvor svampens funktion er, at optage vand og stoffer fra jorden.
Det er kendt, at svampe, der vokser langs veje eller andre steder med forhøjet indhold af tungmetaller, kan få et øget indhold af tungmetaller i svampevævet.

Skov & Landskab har udført et lille pilotforsøg, hvor der er samlet svampe på forsøgsarealer, der er gødet med aske. Resultatet viser meget varierende resultater, men tendenser til et øget indhold af cadmium (Cd), mangan (Mn), nikkel (Ni).

EU's grænseværdier for fødevarer varierer meget fra produkt til produkt. Der er nævnt forskellige svampe med forskellig grænseværdi, og der er ikke specificeret en grænseværdi for vilde svampe. Både blandt svampene fra kontrolparcellerne og askeparcellerne er der overskridelser af de strengeste krav, men ingen overskrider de lempeligste krav. Der er behov for yderligere undersøgelser af svampenes tungmetalindhold efter spredning af aske.

Bær er et andet fokusområde mht tungmetaller. Skov & Landskab har udført et lille pilotforsøg med brombær, der er gødet med hhv. askepiller og hærdet flyveaske samt en ugødet kontrol til sammenligning. Resultaterne viser tendenser til et øget cadmium (Cd), bly (Pb), krom (Cr), natrium (Na) og kalium (K). Resultaterne varierer meget. Resultaterne for bær gødet med flyveaske indeholder cadmium-koncentrationer både over og under grænseværdien for frugt og bladgrønt.
Værd at vide...
Spredes der aske om efteråret, skal der skiltes med advarsler mod at spise bær og svampe.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".