Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Udvaskning til grundvandet

Ved at måle stofkoncentrationer og mængder i jordvandet 90 cm under træerne kan udvaskningen beregnes. Her vises udvaskningen i kg/ha i løbet af forsøgsperioden på 30 måneder.
Nederst på figuren ses, at udvaskningen er beregnet for hver type aske-spredning. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".
Ved at sammenligne udvaskningen med "kontrol"-parcellen kan askens betydning vurderes. Det ses, at total-kvælstof (TN), fosfor (P), calcium (Ca), magnesium (Mg) ligger på sammen niveau for alle behandlinger, med undtagelse af calcium under FH 30. Den store udvaskning her er uforklarlig, og kan f.eks. skyldes, at et af prøvetagningspunkterne ligger tæt ved en døende rod eller andet, som afviger fra sandjorden i 90 cm dybde. Generelt har askespredningen ikke medført udvaskning af de viste stoffer.
Forsøget er lavet på en meget næringsfattig sandbund. Lokaliteten er valgt som den værst tænkelige i forhold til udvaskning, idet risikoen for udvaskning er langt større på sandjord end på mere lerholdige jordtyper.Flaske med jordvand.
Værd at vide...
Askespredning medfører ikke øget udvaskning af N, P, Ca, Mg og Fe.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".