Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Balance for næringsstoffer

Stofferne, der tilføres med asken, bliver enten udvasket, bundet i jorden eller optaget af træerne. Udvaskningen er et tab for økosystemet mens bundne eller optagne stoffer er et aktiv. I forsøget kendes det tilførte vha. askeanalyser, det udvaskede vha. jordvandsanalyser og det bundne vha. skovbunds- og jordanalyser. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".

Her er lavet en tabel over tilførte, udvaskede og bundne mængder relativt til kontrolparcellerne. Hver stofmængde er fratrukket det tilsvarende tal fra kontrolparcellerne, så de effekter, der ses i tabellen, kan siges at stamme fra askebehandlingen. De steder, hvor der optræder negative tal er den fundne mængde altså mindre end det tilsvarende tal i kontrolparcellerne.

Ud fra tabellen kan man sige, at udvaskningen er ubetydelig i forhold til det tilførte og det bundne, dog med undtagelse af natrium, Na, som viser ret høje udvaskningstal.
Man kan også sige, at en meget stor del af det tilførte calcium, Ca, magnesium, Mg og mangan, Mn bindes i jorden, mens kun en mindre del af kalium, K, og natrium, Na, bindes.Instrumenter til feltundersøgelser.
Værd at vide...
Selv på sandjord bindes en stor del af de tilførte næringsstoffer og vil senere blive frigjort til træerne.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".