Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Forsøg med aske i Hårup Sande

På denne side beskrives forsøget med spredning af aske i Hårup Sande, og på siderne "Udvaskning 1 og 2", "Næringsstoffer", "Skovbunden" og "Jordvand 1 og 2" vises udvalgte resultater.

Hårup Sande er en plantage på sandjord under Naturstyrelsen Søhøjlandet. Vi har anlagt et stort forsøg med spredning af forskellige typer og mængder af aske og installeret et solcelle/ethanol-drevet pumpesystem, der suger jordvand fra 90 cm dybde op i prøveflasker. Med tre sugesteder i hver forsøgsparcel får vi et godt billede af jordvæskens kvalitet.
Forsøget består af fem behandlinger: frisk bundaske (BUFR), frisk flyveaske (FLFR), hærdet flyveaske (FH 30), askepiller (FLPI), alle spredt med 3 ton pr. ha, samt hærdet flyveaske spredt med 4,5 t/ha (FH 45). Derudover er der også en kontrolparcel uden aske (Kontrol). De 6 forsøgsparceller gentages i tre ens blokke: A, B og C, så hver behandling repræsenteres af 3 forsøgsparceller.
Ud over at suge jordvand op, måles nedbørsmængden under trækronerne (gennemdryp) og frilandsnedbøren på en nærtliggende rydning, og der er indsamlet prøver af skovbunden og jorden.

Tilsammen giver målingerne mulighed for at analysere, hvad den tilførte aske betyder for skovbunden og -jorden, samt hvilke stoffer, der vaskes ud til grundvandet.
Det har desværre ikke været inden for projektets rammer at måle træernes tilvækst under forsøget.


Skoven i Hårup Sande.
Værd at vide...
Feltforsøg er dyre men producerer unik viden, som deles på verdens-basis i videnskabelige tidsskrifter.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".