Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Udvaskning til grundvandet -kalium og natrium

Som en fortsættelse af siden "Udvaskning 1" ses her mængden af udvasket natrium (Na) og kalium (K) under de forskellige forsøgsparceller i Hårup Sande. Forsøget er beskrevet under "Feltforsøg".
Udvaskningen fra askeparcellerne kan sammenlignes med udvaskningen fra "kontrol" for at vurdere askens virkning på udvaskningen.
For kalium dannes to grupper (multiple range test): Kontrol og bundaske er signifikant anderledes end FH45. De resterende behandlinger er med i begge grupper. Man kan derfor sige, at spredning af 4,5 tons hærdet flyveaske (FH45) medfører en øget kalium-udvaskning, mens de lovlige 3 tons tørstof/ha ikke medfører en signifikant øget udvaskning i forhold til kontrollen.
For Natrium er alle behandlinger statistisk set ens, og man kan derfor sige, at askespredning ikke har medført øget udvaskning af natrium.


Jordvand indsamles hver måned.
Værd at vide...
Der vaskes ikke mere natrium eller kalium ud til grundvandet, hvis man spreder aske efter bioaskebekendtgørelsens forskrifter.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".