Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Koncentrationen af tungmetaller i jordvand

I sammenhæng med "Jordvand 2" vises koncentrationen af Cd, Cr, Ni og Pb i jordvandet under skov-forsøgsparcellerne i Hårup Sande. Bemærk, at enheden på de to figurer er forskellig.

Koncentrationen af tungmetaller i jordvandet er en vigtig miljøparameter. Ved at analysere det udtagne jordvand under forsøgsparceller kenders koncentrationen af tungmetaller og kan sammenlignes mellem kontrol og behandlinger og med grænseværdierne for tungmetaller i drikkevand.

Grænseværdien for tungmetaller i drikkevand (tapsteder):For cadmium (Cd) ligger koncentrationen marginalt højest i jordvandet under kontrolparcellen, men alle parceller ligger i samme størrelsesorden, og langt under grænseværdien.
For krom (Cr) ligger askeparcellerne lidt over kontrollen med højest koncentration under parcellen, der er gødet med askepiller.
For nikkel (Ni) ligger kontrollen, hærdet flyveaske 3 og 4,5 t/ha (FH30/FH45) højest, mens frisk flyveaske (FLFR) og askepiller (FLPI) ligger lidt lavere. Alle ligger langt fra grænseværdien i drikkevand.
For bly (Pb) ligger askepillerne (FLPI) højest. Ellers ligge alle behandlinger på niveau med kontrollen og langt fra grænseværdien for drikkevand.
 

Flasker til opsamling af jordvand.
Værd at vide...
Aske medfører ikke en øget koncentration af tungmetaller i jordvandet.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".