Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Godkendte biobrændsler efterlader bioasker

Bilag 1 i bioaskebekendtgørelsen definerer, hvilke brændsler og hjælpestoffer, der efterlader aske, der kan klassificeres som "bioaske", og som evt. må spredes på mark og skov.

Brændslerne er:

A) Råtræ, herunder bark, skovflis, ubehandlet savværksflis og flis fra energitræplantager.

B) Rent træ (herunder træpiller, spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler og lignende), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.

C) Træaffald og træpiller fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, ureaformaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1 % i vægtprocent af tørstof.

D) Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer) og hermed beslægtede stråafgrøder fra et- eller flerårige energiafgrøder (elefantgræs, raps, energikorn og lignende).

E) Vegetabilsk affald som fremkommer efter udvinding af bioethanol ved anvendelse af det i A) til D) nævnte biomasseaffald.

F) Have- og parkaffald (som efterfølgende er optaget på listen over godkendte biobrændsler.)

Hjælpestoffer tilsættes typisk for at modvirke slaggedannelse, korrosion mv. i forbrændingsprocessen. Der må maksimalt tilsættes 10 % hjælpestoffer beregnet på tørstofbasis.
Bioaskebekendtgørelsen indeholder en liste over over godkendte hjælpestoffer, der er omfattet af definitionen på bioaske efter bekendtgørelsens § 3 nr. 1 Kalk, kridt, cement, sand, grus, ler og lermineraler.


Værd at vide...
Nødder, nøddeskaller, frugter og bær mv. er ikke godkendte biobrændsler.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".