Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Hvor ofte skal asken analyseres

En analyse skal repræsentere en større mængde aske, der i princippet skal fremkomme ved afbrænding af den samme type brændsel under de samme fyringsforhold.
Grundreglerne er, at eventuelle PAH-analyser er gyldige i 2 år. De andre kemiske analyser gælder i et halvt år, mens særskilte analyser af bundaske gælder i et helt år. Analyser af blandet halm- og træaske er gyldige i tre måneder.

Hvis asken fra et værk ved de seneste 5 analyser har et jævnt indhold af tungmetaller og niveauet er 20% under grænseværdien, kan kommunen søges om en reduktion af analysehyppigheden. Analysehyppigheden kan sænkes jf. nedenstående tabel.


Værd at vide...
En askeanalyse holder i fire år, hvis værket producerer under 1 MW.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".