Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Dosering af aske i skove

Bioaskebekendtgørelsen indeholder fire regler for hvordan aske kan doseres på mark eller i skov.

1. regel er, at der maksimalt må spredes 3 tons asketørstof pr. hektar. Der må maksimalt spredes én gang pr. 10. år og maksimalt 3 gange pr. 75. år.

2. regel er, at der maksimalt må tilføres 60 mg cadmium pr. hektar pr. 75. år.

3. regel er, at der maksimalt må spredes 30 kg fosfor pr. hektar pr. år. Fosfortilførslen kan beregnes over tre år. Dvs at der  maksimalt må spredes 90 kg fosfor pr. hektar pr. spredning.

4. regel er, at askens ledningsevne skal være tilstrækkelig lav. Er ledningsevnen over 2800 mS/m, begrænses mængden der må spredes til under de tre tons jf nedenstående tabel. Se også under fanebladet "Hærdning".

Op til 2800 mS/m: maks 3 tons tør aske pr. hektar pr. 10 år
2800-3200 mS/m: maks 2 tons tør aske pr. hektar pr. 10 år
3200-3600 mS/m: maks 1 tons tør aske pr. hektar pr. 10 år
Over 3600 mS/m må asken ikke spredes i skove, men skal hærdes.

Der er ingen krav om hærdning, hvis asken skal spredes på marker.
Værd at vide...
3 tons asketørstof pr. 10 år er et konservativt bud på at erstatte de næringsstoffer, der tages ud ved produktion af flis.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".