Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Krav om opbevaringsforhold

Opbevaring af aske skal ske efter indhentning af tilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven. Der er ingen problemer med at få tilladelse til opbevaring af aske fx i en lade. Det vil fx være nødvendigt, for at en mellemmand kan opsamle og evt. behandle asken inden spredning hos en kunde.

Dog er tilladelse ikke nødvendig, hvis opbevaringsanlægget er overdækket, og reglerne for opbevaring af gødning, ensilage mv., ved husdyrshold med flere end 3 dyreenheder, overholdes. Der skal heller ikke søges, hvis opbevaringsanlægget er sikret mod ukontrolleret spredning ved storm, tøbrud eller regnskyl. Dette gælder fx, hvis asken opbevares på fast gulv og under tag, i bigbags, på og under en presenning eller i en lukket container.

Brugere må endvidere kun opbevare den mængde aske, som de selv kan bruge inden for den nuværende eller kommende planperiode (1/8-31/7).

Asken må maksimalt opbevares en måned i skoven i forbindelse med spredning i skove. Under opbevaringen skal asken lægges under en presenning, så ukontrolleret spredning pga. vand og vind forhindres. Grænsen for midlertidig lagring er 14 dage ved spredning på marker.
Overdækning af forsøgsaske.
Værd at vide...
Aske må opbevares uden miljøgodkendelse, hvis anlægget er sikret mod ukontrolleret spredning.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".