Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Indberetning om anvendelse af aske til jordbrugsformål

Der er regler om indberetning af anvendelse af aske til jordbrugsformål til hhv. kommunen og Miljøstyrelsen. Både askeproducenten og askebrugeren er ansvarlige.

Indberetningerne skal i hovedtræk ske som følger:

Askeproducent:

- Der skal udarbejdes en deklaration til hvert parti aske. Skemaet kan findes under "artikelsamling". Deklarationen skal indeholde den gældende kemiske analyse af asken, oplysninger om askens oprindelse mv.

- Der skal laves en skriftlig aftale mellem askeproducent og askebruger. Ud over navn mv. skal aftalen indeholde oplysning om leveringssted og klokkeslet for første leverance samt den totale mængde aske, som aftalen omfatter. Det skal også fremgå, om den aftalte mængde aske svarer til den evt. leverede mængde biomasse.

- Senest 8 dage inden en askeleverance skal producenten sende en kopi af deklarationen og aftalen til brugerens kommune.

- Desuden skal askeproducenten inden d. 1/4 lave en opgørelse af al leveret aske fordelt på landbrug, skovbrug, gartneri og park det foregående år. Indberetningen sker via www.mst.dk.

Askebruger:

- Hvis brugeren modtager mere end 5 tons aske i en planperiode (1/8-31/7), og brugeren ikke har leveret mindst en tilsvarende mængde biomasse, skal der indsendes oplysninger til kommunen om askemængder og kortbilag med markering af arealerne, hvorpå asken er spredt. Indberetningen skal ske senest d. 31/7 og gælde den forløbne planperiode.

-Hvis askebrugeren har leveret biomasse til afbrænding, må han uden indberetning modtage den mængde aske, der fremkom ved afbrænding. Askeprocenten fastsættes til 5% for halm og 1% for flis, med mindre andet kan dokumenteres.
www.mst.dk
Værd at vide...
Brugen af aske skal indberettes til kommunen og miljøstyrelsen.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".