Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Aske kan bruges som gødning af træer/pyntegrønt

Aske indeholder varierende mængder af de næringsstoffer, som man gøder juletræer med. Dog er asken næsten helt fri for kvælstof.

Reglerne for dosering af aske i juletræsbevoksninger afhænger af, om træerne står på skovjord eller landbrugsjord. Det ene eller andet regelsæt vil gælde. Når juletræer alligevel fortjener sin egen side, er det fordi doseringen ikke er så enkel.
Doseringsreglerne skal følges, samtidig med at træernes behov skal tilgodeses.

Doseringsreglerne omfatter en mængderegel og en cadmiumregel.
Cadmiumreglen foreskriver en maksimal tilførsel af cadmium til landbrugsjord: 4 g Cd/ha/5år og til skovjord: 60 g Cd/ha/75år.
Mængdereglen foreskriver, at landbrugsjord maksimalt tilføres 5 ton tørstof/ha/5år og skovjord maksimalt 3 ton/ha/10 år dog maksimalt 3x3 tons pr 75 år.

Da de fleste juletræer står på landbrugsjord, fortsætter vi beregningen for landbrugsjorde.

Træaske må maksimalt indeholdt 20 g Cd/ton. Gennemsnittet for blandasker er ca. 12 g Cd/ton, og gennemsnittet for bundasker er ca. 4,5 g Cd/ton.
Dette giver hhv 0,2; 0,33 og 0,9 tons tør træaske/ha/5år. Dvs. at juletræsdyrkere skal vælge deres aske med omhu og anvende aske som et supplement til andre gødningsformer.

Se endvidere de andre regler der skal opfyldes ved brug af aske.
Værd at vide...
Juletræer har et stort behov for næringsstoffer for at opnå en god vækst og den rigtige farve.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".