Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Fosforreglen for både skov og mark

Der gælder en regel for både skov- og markjord om, at der maksimalt må tilføres 30 kg totalfosfor/ha/år beregnet over tre år. Det vil med andre ord sige 90 kg totalfosfor/ha/3år.

Da vores gennemsnit for fosforindhold i blandasker er ca. 20 kg P/ton, må der således i gennemsnit spredes 4,5 ton tørstof/ha/3år efter denne regel.

Dog gælder også mængdereglen om max 5 ton tørstof/ha/5år på marker og max 3 ton tørstof/ha/10år i skove. Den regel der giver den mindste dosis gælder.

I forhold til det gennemsnitlige fosforindhold i blandasker, må man således maksimalt sprede 4,5 ton tørstof/ha på en gang på marker. Teoretisk set må man så vente tre år, til fosforreglen er nulstillet, og så sprede det sidste halve ton til mængdereglen er "opbrugt".

I skov må man maksimalt sprede 3 ton tørstof/ha, så fosforreglens 4,5 ton kommer ikke til anvendelse i dette tilfælde.

Man må beregne doseringen for hver enkelt aske ud fra askens kemiske analyse.


Værd at vide...
Fosforreglen kan betyde, at man alligevel ikke må sprede 5 ton tørstof/ha på landbrugsjord.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".