Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Måling af ledningsevne

Aske fra flis og halm må spredes i skove, men asken skal være tilstrækkeligt hærdet først. Hærdningsgraden er med til at afgøre, hvilken dosis asken må spredes med. Læs mere om hærdning under fanebladet "Hærdning".

Hærdningsgraden bestemmes ved en ledningsevnetest.
Askeprøven, der skal analyseres for ledningsevne skal udtages efter hærdningsprocessen og skal for hvert parti aske dokumentere, at al aske, der spredes, overholder kravene. Det betyder i praksis, at en stak aske, som er hærdet ved fælles behandling, kan analyseres for ledningsevne ved en fælles prøve.

Prøven udtages som beskrevet under "Prøvetagning" og sendes til et laboratorium, der kender bioaskebekendtgørelsens metodeblad 1. Der findes andre metoder for måling af ledningsevne, så det er vigtigt at bestille den korrekte analyse.

Træaskers reaktivitet og maksimale dosering ved udspredning af aske i skov:

Indtil 2800 mS/m: maks. 3  tons tørstof/ha/10 år
2800-3200 mS/m: maks. 2 tons tørstof/ha/10 år
3200-3600 mS/m: maks. 1 tons tørstof/ha/10 år


Værd at vide...
Hærdningen foretages for at tage hensyn til dyr og planter i skovbunden og for at øge askens gødningsværdi.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".