Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
De kemiske grænseværdier for spredbar aske

For at kunne bruges til jordbrugsformål, skal asker skal have et kemisk indhold, der ligger inden for de grænseværdier, der ses i nedenstående tabel. Grænseværdierne drejer sig om indholdet i asken. Doseringsreglerne drejer sig om tilførselen til et areal. Her ses grænseværdierne:Overskrides grænseværdierne i tabellen herunder, må asken ikke spredes, men skal deponeres. Det kan dog accepteres, at 1 ud af 5 askeprøver ligger uden for grænseværdierne med maks. 50% overskridelse. Hvis askeprøven ligger inden for rammerne, må den spredes i doser, der afgøres ud fra indholdet af cadmium (Cd) og fosfor(P). Der er ingen grænseværdi for indholdet af fosfor, men en grænse for, hvor meget et areal må modtage. Hvis der er meget fosfor, må der kun spredes lidt aske, og er der mindre fosfor i asken, bliver doseringen højere.


Værd at vide...
De fleste flisflyveasker og næsten alle flisbundasker  er spredbare.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".