Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Kemisk analyse af asken

Asken skal analyseres for at bevise, at det kemiske indhold ligger inden for lovens rammer.

Asken skal analyseres jf. bioaskebekendtgørelsens krav, dvs. for de parametre, der er nævnt i bilag 3, og efter de metoder er beskrevet i metodeblad 1.


Asken skal analyseres for følgende parametre: cadmium (Cd), kviksølv (Hg), bly (Pb), nikkel (Ni), krom (Cr), tørstof, totalfosfor, kalium (K), pH (gælder for vandige ekstrakter) og ledningsevne (gælder for udspredning i skov).

Desuden skal asken analyseres for PAH, hvis ikke der måles tilfredsstillende CO-koncentrationer på det pågældende værk. Der skal måles kontinuerligt, og niveauet på flisværker skal være under 313 mg/m3 og på halmværker under 625 mg/m3.

Hvis askeproducenten kan dokumentere, at kviksølv, bly, nikkel og krom-koncentrationerne i de seneste fem prøver ligger mindst 50 % under grænseværdierne, kan man kan søge kommunen om tilladelse til, at disse parametre kan udelades af den samlede askeanalyse.

Prøverne skal udtages efter metoden, der er beskrevet under fanebladet "prøveudtagning". Man må gerne selv udtage askeprøven.


Værd at vide...
En askeanalyse koster 2-3000 kr. og holder mindst et halvt år.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".