Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Dosering af aske på landbrugsarealer

Aske fra både flis og halm må spredes på marker. Doseringen afhænger af tre regler:

1. regel er, at der maksimalt må spredes 5 tons tør aske pr. ha/5 år.

2. regel er, at der maksimalt må spredes 0,8 g cadmium pr. ha pr. år, beregnet over 5 år. Dvs. at der maksimalt må spredes 4 g cadmium pr. ha hver 5. år.

3. regel er, at der ikke må spredes mere end 30 kg fosfor pr. ha pr. år beregnet over tre år. Dvs. maksimalt 90 kg fosfor pr. ha af gangen.

Hvis asken spredes uden efterfølgende pløjning, må der det efterfølgende halve år kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed, eller afgrøder der ikke spises råt af dyr eller mennesker.
Spredning af aske og gylle.
Værd at vide...
Flisaske må også spredes på marker.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".